GIỚI THIỆU - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

Tìm hiểu về " Sĩ phu Bắc Hà"

Tìm hiểu về " Sĩ phu Bắc Hà"

Bắc Hà  là tên gọi  tương đương với Đàng Ngoài,tính từ sông Gianh trở về phương Bắc,  sử dụng phổ biến vào cuối thế kỷ 18 cho đến đầu thế kỷ 19. 

Xem tiếp +