LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023 - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

     Ngày 30 tháng 03 năm 2023, Đoàn trường THPT Bắc Hà đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới đợt 26/03/2023 cho 93 thanh niên ưu tú đến từ các chi đoàn nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Diễm Hằng  – Đại diện Ban chấp hành Đoàn trường lên báo cáo về quá trình phấn đấu của các bạn thanh niên.

Đồng chí Hoàng Gia Hưng thay mặt các bạn thanh niên đọc đơn xin vào Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Diễm Hằng - Đại diện Ban chấp hành Đoàn trường lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới.

Các Đoàn viên mới lên nhận Nghị quyết và huy hiệu đoàn.

Chi đoàn 11D1:

Chi đoàn 11A0:

Chi đoàn 11D:

Chi đoàn 10D0, 10C:

Chi đoàn 10A:

Các đồng chí Đoàn viên lĩnh hội ý kiến chỉ đạo từ thầy Đỗ Thanh Hải – trợ lý BGH nhà trường, BCH Đoàn trường.