TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Website: http://phuongdong.edu.vn/

Một số hình ảnh trong buổi Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm 2018 do trường THPT ĐÀO DUY TỪ và THPT BẮC HÀ tổ chức.