NGOẠI KHÓA TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

NGOẠI KHÓA TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

   Ngày 24/03/2023 nhà trường đã tổ chức chương trình Ngoại khóa học tập bộ môn Sinh học và Công nghệ lớp 10, 11 tại Vườn Quốc gia Cúc Phương – Ninh Bình.

 Buổi sáng: tham quan trung tâm, cứu hộ bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ, Tê tê; tham quan trung tâm, cứu hộ bảo tồn Rùa; tham quan trung tâm, cứu hộ bảo tồn Thú, Linh trưởng; tham quan tự do và ươm tạo cây giống (đối với khối 10).

Tham quan hồ Mạc

Tham quan Động người xưa

Buổi chiều: học sinh trải nghiệm đi bộ trong rừng

Hoạt động giao lưu văn nghệ