TRƯỜNG ĐẠI HỌC CITYSMART HOTEL MANAGEMENT - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CITYSMART HOTEL MANAGEMENT

website: http://www.chm.edu.vn/vi/

Một số hình ảnh trong ngày hội Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh do trường THPT Đào Duy Từ và THPT Bắc Hà tổ chức.