TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Website: http://hlu.edu.vn/

Trường Đại học Luật Hà Nội (tên tiếng Anh: Hanoi Law University, viết tắt là HLU) là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất ở Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên viên pháp lý các bậc đại học, cao học, và tiến sĩ; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp lý và thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Liên hệ:

Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84.4.38352630 - Fax: 84.4.38343226

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Một số hình ảnh trong buổi Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh 2018.