TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

 website: http://nuce.edu.vn/

Hiện nay, trường Đại học Xây dựng tổ chức đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học.

 

Với bậc đại học (cấp bằng Kỹ sư, Kiến trúc sư) có các hệ đào tạo sau:

  • Hệ chính quy: Thời gian đào tạo 5 năm, tập trung;
  • Hệ bằng hai: Thời gian đào tạo 3 năm, tập trung;
  • Hệ liên thông: Thời gian đào tạo 2,5 năm, tập trung;
  • Hệ vừa làm vừa học: Thời gian đào tạo 5,5 năm.

Với bậc sau đại học: Đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ 

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn (cấp chứng chỉ) nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức với các chuyên đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như Giám sát thi công xây dựng công trình, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đấu thầu xây dựng, Bất động sản, Các lớp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Kỹ sư mới ra trường ...

Quy mô đào tạo

  • Bậc đại học:

+ Hệ chính quy: 

+ Hệ vừa làm vừa học: 

  • Bậc sau đại học: 

            + Cao học: 

            + Tiến sỹ: 

Trong những năm gần đây, quy mô tuyển sinh các hệ đào tạo đại học hệ chính quy được duy trì khá ổn định khoảng 3000 sinh viên/ năm. Quy mô tuyển sinh hệ sau đại học có sự tăng trưởng đáng kể.__

Phương thức quản lý đào tạo

Từ năm 1995, trường Đại học Xây dựng là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Bắc thực hiện đào tạo thí điểm theo phương thức tín chỉ. Đến nay, trường áp dụng cả 2 phương thức cho các nhóm đối tượng khác nhau:

  • Đào tạo theo tín chỉ: Áp dụng cho hệ đại học chính quy, bằng 2 và sau đại học (đào tạo thạc sỹ).
  • Đào tạo theo niên chế: Áp dụng cho hệ vừa làm vừa học

VIDEO GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG: