TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

website: http://hanu.vn/vn/

Chương trình đào tạo tuyển sinh 2018 của trường ĐẠI HỌC HÀ NỘI: http://www.hanu.vn/vn/dao-tao.html

Một số hình ảnh của trường Đại học Hà Nội trong ngày hội Định hướng nghề nghiệp và tư vấn tuyển sinh do trường THPT Đào duy từ và THPT Bắc hà tổ chức vào ngày 10 tháng 3 năm 2018.