Ý nghĩa địa danh " Bắc Hà " được lấy làm tên trường THPT Bắc Hà - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

Ý nghĩa địa danh " Bắc Hà " được lấy làm tên trường THPT Bắc Hà

Bắc Hà là tên gọi 1 vùng đất tương đương với Đàng Ngoài,tính từ sông Gianh trở về phương Bắc, sử dụng phổ biến vào cuối thế kỷ 18 cho đến đầu thế kỷ 19.

 

Sĩ phu là từ chỉ một lớp người thường gắn với 2 phẩm chất:
a. Có Học hành hiểu biết
b. Có Nhân cách hơn người
Sĩ phu Bắc Hà là cách định danh cho tầng lớp trí thức ở vùng Hà Nội và các vùng phụ cận (Hà Đông, Hà Bắc,...) mà theo như nhà báo Hữu Thọ nhận định đó là những người về phẩm chất phải hội tụ đủ ba yêu cầu, hay nói cách khác, có ba đặc điểm để trở thành một sĩ phu. Thứ nhất là học vấn phải cao (học vấn chứ không chỉ bằng cấp). Hai là nhân cách phải tiêu biểu, nêu gương tốt cho xã hội. Ba là khí tiết bảo vệ chân lý, lẽ phải. Nếu thiếu một trong ba đặc điểm trên thì dù có đỗ đạt cao cũng chưa được vinh danh là sĩ phu Bắc Hà.