Thư viện video - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẠI XỨ SỞ KIM CHI

Last week, I took a trip to Korea with my school.

Ý nghĩa địa danh " Bắc Hà " được lấy làm tên trường THPT Bắc Hà

Bắc Hà là tên gọi 1 vùng đất tương đương với Đàng Ngoài,tính từ sông Gianh trở về phương Bắc, sử dụng phổ biến vào cuối thế kỷ 18 cho đến đầu thế kỷ 19.

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa năm học 2018-2019

Những hoạt động ngoại khóa nổi bật năm học 2018 - 2019

Kỷ yếu học sinh

Bộ ảnh kỷ yếu học sinh khóa 2017 - 2020

Văn hóa - Văn nghệ