LỊCH THI KHẢO SÁT LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN 2 - SỞ - Trường THPT Bắc Hà - Đống Đa

SỰ KIỆN NỔI BẬT

NGOẠI KHOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ

Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa. Hoạt động ngoại khóa liên quan đến tất cả các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí - xã hội ngoài giờ học trên lớp. Đây là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân.

 

LỊCH THI KHẢO SÁT LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN 2 - SỞ

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 LỊCH KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 2

NGÀY 19,20,21/6/2020

SỞ GDĐT ra đề thi chung, tổ chức kiểm tra khảo sát bằng hình thức trực tuyến cho chọ sinh lớp 12 THPT trên toàn Thành phố, cụ thể như sau

Mỗi học sinh THPT dự kiểm tra 3 bài, trong đó có 2 môn bắt buộc: Toán, Tiếng anh và 1 môn tự chọn (KHTN hoặc KHXH)

Lịch kiểm tra khảo sát cụ thể như sau: